Księgowość pełna

księgi handlowe
 • zakładanie i prowadzenie ksiąg rachunkowych, prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
 • przygotowanie polityki rachunkowości, prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie deklaracji i zeznań podatkowych wraz ze sporządzeniem sprawozdania finansowego,
 • sporządzanie dokumentacji podatkowej w zakresie cen transferowych,
 • prowadzenie dodatkowej ewidencji w zakresie rozliczania dotacji,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych.

Księgowość uproszczona

podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów;
 • sporządzanie dowodów wewnętrznych na podstawie dodatkowych ewidencji;
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia;
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek osobowych;
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (VAT);
 • zamknięcie księgi na koniec roku podatkowego na podstawie dostarczonego przez klienta spisu z natury oraz przygotowanie rozliczenia rocznego;
ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • obliczanie zaliczek na podatek dochodowy,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych,
 • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji i ewidencji podatkowych, do których zobowiązany jest podatnik,

Usługi kadrowo – płacowe dla zatrudnionych pracowników, zleceniobiorców

Obsługa kadrowa
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzenie umów cywilnoprawnych (umów zlecenia i umów o dzieło),
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ustalanie wymiaru urlopu dla pracowników,
 • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
 • sporządzanie świadectw pracy.
Obsługa płacowa
 • sporządzanie list płac wynagrodzeń,
 • rachunków do umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie druków ZUS RMUA dla każdego pracownika,
 • sporządzanie i przesyłanie do ZUS miesięcznych deklaracji rozliczeniowych, imiennych raportów miesięcznych,
 • prowadzenie ewidencji świadczeń socjalnych,
 • prowadzenie imiennych kart przychodów pracownika,
 • naliczania zobowiązań publicznoprawnych związanych z wypłatą wynagrodzeń przez Zleceniodawcę (ZUS, PIT),
 • sporządzanie rocznych informacji o dochodach (PIT-11),
 • sporządzanie rocznego obliczenia podatku (PIT-40).
Pełna
Księgowość

od 600

netto / m-c

Księgowość uproszczona
(PKPIR, ryczałt)

od 250

netto / m-c

Ksiegowość NGO
(organizacji pozarządowych)

od 600

netto / m-c

Kadry / Płace / ZUS

od 80

netto / za osobę

Płace / ZUS

od 40

netto / m-c


© 2021 BIURO RACHUNKOWE BUKOWSKA. ALL RIGHTS RESERVED